page

produkt

Ett trinn HCV-TEST (helblod / serum / plasma)

Kort beskrivelse:


Produkt detalj

FAQ

Produktetiketter

Ett trinn HCV-TEST (helblod / serum / plasma)

hcv rna
anti hcv test
hcv antibody
hcv test
hepatitis c test

SAMMENDRAG

Den generelle metoden for å påvise infeksjon med HCV er å observere tilstedeværelsen av antistoffer mot viruset ved en EIA-metode etterfulgt av bekreftelse med Western Blot. One Step HCV Test er en enkel, visuell kvalitativ test som oppdager antistoffer i humant helblod / serum / plasma. Testen er basert på immunokromatografi og kan gi et resultat innen 15 minutter.

TILTENKT BRUK

Ett trinns HCV-test er en kolloidalt gullforbedret, rask immunokromatorafisk analyse for kvalitativ påvisning av antistoffer mot hepatitt C-virus (HCV) i humant helblod / serum / plasma. Denne testen er en screeningtest, og alle positive må bekreftes ved hjelp av en alternativ test som Western Blot. Testen er kun ment for helsepersonell. Både testingen og resultatene av testingen er kun ment for bruk av medisinsk og juridisk fagpersonell, med mindre annet er godkjent av forskrifter i det landet det brukes. Testen skal ikke brukes uten passende tilsyn.

PROSEDYNENS PRINSIPP

Analysen starter med en prøve som er påført på prøvebrønnen og tilsetning av den medfølgende fortynningsmiddel umiddelbart. HCV antigen-kolloidalt gullkonjugat innebygd i prøveputen reagerer med HCV-antistoffet som er tilstede i serum eller plasma, og danner konjugat / HCV-antistoffkompleks. Når blandingen får migrere langs teststrimmelen, blir konjugat / HCV-antistoffkomplekset fanget av et antistoffbindende protein A immobilisert på en membran som danner et farget bånd i testområdet. En negativ prøve produserer ikke en testlinje på grunn av fravær av kolloidalt gullkonjugat / HCV-antistoffkompleks. Antigenene som ble brukt i testen er rekombinante proteiner som tilsvarer svært immunreaktive regioner av HCV. Et farget kontrollbånd i kontrollområdet vises på slutten av testprosedyren uavhengig av testresultatet. Dette kontrollbåndet er resultatet av kolloidalt gullkonjugatbinding til et anti-HCV-antistoff immobilisert på membranen. Kontrolllinjen indikerer at det kolloidale gullkonjugatet er funksjonelt. Fraværet av kontrollbåndet indikerer at testen er ugyldig.

LEVEREDE REAGENSER OG MATERIALER

Testenhet individuelt folie påsatt med et tørkemiddel

• Plastdråpe.

• Eksempel på fortynningsmiddel

• pakningsvedlegg

MATERIALER KREVES MEN IKKE LEVERES

Positive og negative kontroller (tilgjengelig som en egen vare)

LAGRING & STABILITET

Testkittene må oppbevares ved 2-30 ℃ i den forseglede posen og under tørre forhold.

ADVARSLER OG FORHOLDSREGLER

1) Alle positive resultater må bekreftes med en alternativ metode.

2) Behandle alle prøver som om de er potensielt smittsomme. Bruk hansker og verneklær når du håndterer prøver.

3) Enheter som brukes til testing bør autoklaveres før de kastes.

4) Ikke bruk kitmaterialer utover utløpsdatoene.

5) Ikke bytt ut reagenser fra forskjellige partier.

PRØVESAMLING OG OPPBEVARING

1) Samle prøver av helblod / serum / plasma etter vanlige kliniske laboratorieprosedyrer.

2) Oppbevaring: Helblod kan ikke fryses. En prøve bør kjøles hvis den ikke brukes samme dag for oppsamling. Prøver skal fryses hvis de ikke brukes innen 3 dager etter innsamling. Unngå å fryse og tine prøvene mer enn 2-3 ganger før du bruker dem. 0,1% av natriumazid kan tilsettes prøven som konserveringsmiddel uten å påvirke resultatene av analysen.

ASSAY-PROSEDYRE

1) Bruk den medfølgende plastdråpen til prøven, og dispenser 1 dråpe (10 μl) fullblod / serum / plasma til den sirkulære prøvebrønnen på testkortet

2) Tilsett 2 dråper prøvefortynningsmiddel i prøvebrønnen, umiddelbart etter at prøven er tilsatt, fra hetteglasset med dråpespissfortynningsmiddel (eller alt innholdet fra den ene testampullen).

3) Tolk testresultatene etter 15 minutter. 

310

Merknader:

1) Å bruke en tilstrekkelig mengde prøvefortynningsmiddel er viktig for et gyldig testresultat. Hvis migrasjon (fukting av membran) ikke blir observert i testvinduet etter ett minutt, tilsett en dråpe fortynningsmiddel til prøvebrønnen.

2) De positive resultatene kan vises så snart et minutt for en prøve med høye nivåer av HCV-antistoffer.

3) Ikke tolk resultatene etter 20 minutter

LESING AV TESTRESULTATENE

1) Positivt: Både et purpurrødt testbånd og et purpurrødt kontrollbånd vises på membranen. Jo lavere antistoffkonsentrasjonen er, jo svakere er testbåndet.

2) Negativ: Bare det purpurrøde kontrollbåndet vises på membranen. Fraværet av et testbånd indikerer et negativt resultat.

3) Ugyldig resultat: Det skal alltid være et purpurrødt kontrollbånd i kontrollområdet, uavhengig av testresultatet. Hvis et kontrollbånd ikke blir sett på, blir testen ansett som ugyldig. Gjenta testen med en ny testenhet.

Merk: Det er normalt å ha et lett opplyst kontrollbånd med veldig sterke positive prøver, så lenge det er tydelig synlig.

BEGRENSNING

1) Bare klar, frisk, frittflytende helblod / serum / plasma kan brukes i denne testen.

2) Ferske prøver er best, men frosne prøver kan brukes. Hvis en prøve har blitt frosset, bør den få tine i vertikal stilling og sjekke for væske. Hele blodet kan ikke fryses.

3) Ikke rør prøven. Sett inn en pipette rett under overflaten av prøven for å samle prøven. 


  • Tidligere:
  • Neste:

  • Skriv meldingen din her og send den til oss